Skinpress Rss

PIKO


Dumampot ka ng bato at gumawa ng guhit. Inihagis ang pato at agad naman akong sumunod. Hindi ko matandaan kung nanalo na ba ako sa piko. Kagabi, dumampot ka ng bato at gumawa ulit ng guhit. "Uso pa ba ang piko?" tanong ko. "Pero bakit paikot?" "Hanggang dyan ka na lang! At wag tangkain sumunod." Humakbang ako. "Isang hakbang na lang required kang mahalin ako." Naghagis ako ng pato. "Sunog ang iyong bahay. Pwede na kitang ibahay." WAKAS