Skinpress Rss

Buwitre
Naglalaban ang ulirat at antok habang nagbubuhol ang dila. Unahan ang mga salitang gustong kumawala sa bibig. Ngiti. May kasama pang mura.


Tumaas ang kanyang tagay habang numinipis ang sa mga kaharap. Mura ulit. Malutong pa sa pulutang chicharong bulaklak. Ngiti ang sagot ng ilan. Kindat naman sa iba.

Nakatago sa likod ng makapal na usok ang matang mapagmasid. Nakikiramdam. Naghihintay ng pagpikit ng mata at paghupa ng ingay. Tila mga ibong buwitreng nakaabang sa matapang na hayop na unti-unting nilalamon ng kahinaan.


Ungol. Ungot. Mura. Iyon na lamang ang maririnig sa kanyang bibig. Bumagsak ang lamog na katawan sa gilid ng sofa. Dinaig ang tinibang saging. Tumayo ang isa upang alalayan siya. Inayos ang kanyang pagkakahiga.


Sa kisap ng mata ay sumalakay na ang mga buwitreng nakaabang. Hindi importante kung sino ang mauuna ang mahalaga ay makatikim ng laman sa napiling biktima.

- wakas-