Skinpress Rss

Ayos Idol?"Idol, ayos?"

"Ayos!" sagot ng gwardya habang nakasenyas ang hinlalaki.

"Ayos tayo?"

"Ayos na ayos!" bibo at nakangiting sagot ng gasoline boy.

"Kuya idol, ayos ka lang?" tanong niya sa akin habang nakikiusyuso sa pagtatali ko ng sintas ng sapatos.

Ngumiti ako. "Ayos syempre." Nang madinig ang sagot ko ay nagpatuloy siya sa paglalakad.