Skinpress Rss

Ang Alaga kong Pusa


image : google
Maikli na ang pisi ni Neil sa kanyang mga estudyante. Minsan na siyang nakapagtaas ng boses dahil sa dami ng hindi gumagawa ng assignment pero wala ding naging epekto. Bilang sa daliri ang kakikitaan ng interes sa pag-aaral.

Upang maibalik ang disiplina, interes at wastong pag-uugali ay nakaisip siya ng kakaibang pakulo na ikatataranta ng bawat estudyanteng tamad. Kinaumagahan ay dala niya ang kakaibang sorpresa sa kanyang klase.

Kinuha muna ni Neil ang atensyon ng bawat isa bago magsimula. "Makinig. Magkakaroon tayo ng isang kakaibang assignment. Dahil marami sa inyo ang hindi makapagpasa sa loob ng isang araw gagawing nating isang Linggo. Sa Biyernes, ang tatlong mauunang magpresent ay may plus 10 sa exam, plus 5 naman sa mga susunod at hindi magpapasa ay may premyo!"

"Ano po ang premyo??!!" sabay sabay na sagot ng mga estudyante.

"Ang mga swerteng estudyante ay may libreng walis, basahan at floorwax. Sa simpleng salita, magiging cleaner. Para mas exciting, hindi tayo maglilinis ng classroom simula ngayon hanggang Byernes. Kaya uuwi tayo ng maaga para kayo ay makapaghanda."

"Baka naman po sobrang hirap niyan, Sir."