Skinpress Rss

Dinig Kaya Niya?Lumang tanawin na sa paligid ng simbahan ang makapal na bilang ng tao tuwing araw ng Linggo. Hindi mabilang ang deboto't tindero na nagdadasal upang makatanggap ng biyaya sa parokya ng Santo Rosaryo.

Pauwi na si Mik nang mapansin niya ang batang hindi natitinag sa init ng araw at alikabok ng lansangan. May hawak pa itong manipis at upos na kandila.