Skinpress Rss

Sa Ilalim ng Puno ng Mangga


credits : mel martinez
Sa ilalim ng puno ng mangga ay may nakatagong lihim. Mga sikretong ibinulong na lamang sa hangin at tinanggap na ng panahon na bahagi lamang o itinuring na ilusyon.

Maraming Agosto na ang lumipas. Kasama nitong umalis ang mga alaalang iniwan ni Mitch. Siya 'yong anak ng kapitbahay namin dati. Madalas kong kasama sa takipsilim o sa mga panahong malamlam ang panahon.