Skinpress Rss

Hiraya Manawari - A Labstori


credits : mel martinez
"Mahal mo?" tanong ni Jim. Tumango ako.
"Hindi ka makatiming?" segunda ni Abet.
"Sabi nga ni Teban, Hiraya Manawari ang perfect na theme song!" banat ni Tsong.

"Sagot na namin ang timing. Meron na kaming invitation! Sakay!" sigaw ni Ato.

Hindi na bago ang paghawak ko sa iyong kamay pero tila itong ang unang pagkakataon. Excited. Kinakabahan. Nakangiti.