Skinpress Rss

HaikuWala si kumander

maisangla ang singsing
Kunyari single.

*****
Langaw sa siko
Init magdeposito
Utot sa banyo