Skinpress Rss

Haiku(lelat)


trapik sa edsa
sumpong ng diarrhea
sa bus tayo pa

***

bebot sa may jeep
sa akin ay dumikit
wallet inumit.

***


amo naalarm
nilayasan ng yaya
pati asawa.