Skinpress Rss

haiku(rap)


lindol sa Haiti
si senator tumulong
points sa election

***

walang mahirap
at walang ring mayaman
sa level ng farm

***

mabait ako
mabuting mamamayan
kasi eleksyon