Skinpress Rss

paano gumawa ng tula?


paano gumawa ng tula?
yung maiilarawan ang iyong mukha
kahit malaki ang yung bunganga
at ang tagyawat ay may nana.

paano gumawa ng tula?
yung tungkol sa pag-ibig
yung tipong maiihi ako sa kilig
o kaya papahintuin ang ikot ng daigdig

paano gumawa ng tula?
yung para sa matalik na kaibigan
kasangga sa lahat ng kasinugalingan
hindi mauutot sa tuwing uutangan.

paano gumawa ng tula?
yung nakakatawa kahit korni
yung hindi mahihiya tumawa ang bungi
yung mapapalundag bagong tuli.