Skinpress Rss

manika


Sawa na siya sa kanyang manika. Ayaw na niyang magkulong sa apat na bahay. Nais malaman kung ano ang mayroon sa labas ng bago nilang bahay. Namangha sa labas. Maraming tao. Maraming bata. Nakipaglaro, nakipagtawanan, nakipagtaguan at nakiindak sa usong sayaw.

Isang bata ang sa kanya ay lumapit. Nasa edad na dose ang lalaki. Habang siya naman ay nuebe. Nagkipaglaro, naging kaibigan at nagsumpaan walang iwanan.

Lunes. Isang laro ang kanilang sinimulan. Maghahanap daw sila ng kayamanan sa likod bahay. Ang lalaki ang minero at nasa kanya ang pinakamahalagang kayamanan. Akala niya ang lahat bahagi ng laro.

"Aray!" sigaw niya matapos mahukay ng lalaki ang kayamanan.