Skinpress Rss

ramdom


Ikaw tao anong dahilan ng ikinamatay mo?

TAO: Nakalunok po ako ng ipis dahilan upang hindi ako makahinga.

Ikaw ipis anong dahilan ng ikinamatay mo?

IPIS: Nalunok po ako ng tao dahilan upang mawalan ako ng hininga.

Tao sa palagay sino ang may kasalanan sa inyong kamatayan?

TAO: Sa palagay ko po ay ang ipis dahil dumapo siya sa baso noong ako ay umiinom ng tubig. Hindi ko na po siya namalayan na andun siya dahil ang nais ko lang po ay mapatid ang aking uhaw noong gabing 'yun.


Ipis sa palagay sino ang may kasalanan sa inyong kamatayan?

IPIS: Sa palagay ko po ay ang tao dahil uminom siya noong ako ay dumapo sa baso. Hindi ko na po siya namalayan dahil ang nais ko lang po ay mapatid ang aking uhaw noong gabing 'yun.

Halos pareho kayo ng ikinatuwiran. Sino ang dapat sisihin sa inyong kamatayan.

TAO: Ang ipis po. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa aming pamamahay gayung hindi naman ako nag-alaga ng ipis kailanman.

IPIS: Ang tao po. Hindi ba nila naisip na lahat ng madumi ay aming tirahan.

Bueno sino ang dapat bumalik sa lupa at magtama ng kamalian?

TAO: Ako po dahil ako po ang may malawak na isipan. Muli kong isasaayos ang lahat.

IPIS: Ako po. Dapat matuto ang tao na may makitid na isipan hindi kung kailan dumating ang kamatayan ay saka sila mag-iisip ng kapaki-pakinabang.


-----
personal
save lives. Help red cross

text RED[space]AMOUNT to 2899 (Globe) or 4483 (Smart)