Skinpress Rss

karate


Si Roger, isang bata na madalas manonood ng karate sa isang tindahan ng mga lumang telebisyon sa alabang. Matapos maglako ng sigarilyo at kendi tumatambay siya sa may bintanang salamin. Kasama ang ilan pang bata namamangha sila sa paglipad ng kalaban at ng bida. Hindi kapanipaniwalang lumalakas ang bida matapos makainom ng alak.

Nagyayakapan, nagsisipaan at nagsusuntukan ang mga yagit para lang maiakto ang kanilang napapanood hindi nila inalintana kung nanlilihamid man ang kanilang kalaro. Walang gusto magpatalo lahat gusto bida. Tumalon pa nga mula sa isang mesa si Roger para lang masunggaban ang isang batang kararating pa lang. Sumambulat ang dala nito sigarilyo at kendi. Napikon ang bata kay Roger. Inilabas niya ang ipagmamalaking laser sword na kahit sinong bata ay wala pang nakakakita. Itinutok ang espada kay Roger. Isininigaw pa nito na anumang oras ay matatapos na ang maliligayang araw ni Roger. Umalingawngaw ang tawanan.Ilang saglit pa ay muling lumipad pataas sa mesa si Roger para sa isang matinding atake. Bago pa man siya lumanding ay nahagip na siya ng paparating na bus.