Skinpress Rss

init


tiktaktiktak
tangna ala una na ng umaga
dilat pa ang mabibilog na mata
hindi malimot ang pinagsaluhang ligaya
ligaya dulot ng makamundong pagnanasa


tiktaktiktak
sa bawat ikot ng bewang
sa kislot ng katawan
sigaw, daing at impit na tinig
dalawang puso ang naghahabol ng pintig.


tiktaktiktak
malalim.. mainit..makirot
dugo.. iyak..pang-aamo
tubig..nauhaw ako..
natakot, katahimikan

tiktaktiktak
katahimikan, kadiliman
isang gabi ng kahayukan sa laman
isang gabi ng tawag ng katawan
isang buhay sa sinapupunan ng taong hindi naman mahal.