Skinpress Rss

obra


obrasi kisses...
ang modelo...

maganda, morena at minimithi ng lahat ng kalalakihan. nakilala sa perpektong hubog ng katawan at manuksong mga labi. ngunit sa kabila ng magandang anyo ay nakatago ang pangit na ugali. gustong makamit ang lahat ng wala sa kanya. hindi nagsisikip ang bulsa dahil wari nyang ang kanyang kagadahan ay walang katapat na pera. Siya ay mapaglaro sa pag-ibig at madalas makipaglaro ng apoy sa lalaking hindi man lang nagbigay ng pangalan.

si pot...
ang sikat na pintor...

metikuloso sa bawat detalye ng sining walang puwang sa pagkakamali. nagtamo na maraming papuri dahil sa madamdaming sining. tunay na tulay ng emosyong ang makikita sa bawat likha.patuloy na naghahanap ng perpektong obra na sasagot sa kahayukan sa pagpipinta.

ang bawat larawan kanyang ipinipinta ay nagpapahayag ng matinding kalungkutan, takot at kaapihan.

ang obra...

isang perpektong larawan base sa ideya ng maestro at emosyon ng kanyang modelo. walang detalyeng nasayang. ang disenyo ay nagbigay ng tahimik pero kaaya-ayang istraktura. ang kombinasyon ng kakaibang pinta ang nagbigay buhay sa kahubdan ng dalaga.

si alan...
ang bosero...
ang tanging saksi sa paglikha ng obra. Isang obrang ginamitan ng sariling dugo ng dalaga.